Zamknij okno

Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. Wersja do druku Drukuj dokument

Przedmiot działalności

Ogólna charakterystyka Spółki

 

„Energetyka Cieplna - Kępno” Spółka z o.o. powstała na podstawie aktu założycielskiego w dniu 28 września 1998 roku. Działalność gospodarcza została  rozpoczęta z dniem 01 grudnia 1998 roku. Spółka jest zakładem użyteczności publicznej działającym na pełnym rozrachunku gospodarczym w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Podstawowym zadaniem spółki jest dostawa energii cieplnej na potrzeby ogrzewania w oparciu o koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Działalność ta realizowana jest na mieniu będącym kompleksowym układem technologicznym  w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji  ciepła do odbiorców, stanowiącym własność Spółki.

      Przedmiot działalności Spółki stanowi :

 

      1)  produkcja pieców, palenisk i palników piecowych -  PKD 28.21.Z,

      2)  wytwarzanie energii elektrycznej -  PKD 35.11.Z,

      3)  przesyłanie energii elektrycznej -  PKD 35.12.Z,

      4)  dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z,

      5)  handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,

      6)  wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do  
           
układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z,

      7)  roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i    
           niemieszkalnych   - PKD 41.20.Z,

      8)  roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych –
           PKD 42.21.Z,

      9)  wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  
            klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z,

    10)  sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
            wyposażenia hydraulicznego i grzejnego -PKD 46.74.Z,

    11)  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
            sklepach -PKD 47.19.Z,

    12)  działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -  
            PKD 71.12.Z,

    13)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indzie nie
            sklasyfikowana - PKD 74.90.Z.

Źródło informacji:
Bogdan Bieniak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-01-27 11:01:32
Ostatnia zmiana:
2016-01-27 11:01:42