Zamknij okno

Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. Wersja do druku Drukuj dokument

Majątek Spółki

Zgodninie ze sprawozdaniem fonansowym Spółki, sporzadzonym na dzień 31.12.2017 r. zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1/06/2018 z dnia 25.06.2018 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:                    

A. Aktywa trwałe - 7.074.766,24 zł

    I. Wartości niematerialne i prawne -                                    0,00 zł

   II. Rzeczowe aktywa trwałe -                                  7.067.380,24 zł

   III. Należności długoterminowe -                                          0,00 zł

   IV. Inwestycje długoterminowe  -                                         0,00 zł

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -       7.386,00 zł

B. Aktywa obrotowe - 1.697.853,90 zł

    I. Zapasy  -                                                               750.243,70 zł

   II. Należności krótkotrminowe -                                 411.829,15 zł

   III. Inwestycje krótkoterminowe -                              521.143,27 zł

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    14.637,78 zł

Razem majątek - 8.772.620,14 zł

Źródło informacji:
Bogdan Bieniak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-01-31 19:46:31
Ostatnia zmiana:
2018-08-01 07:24:32