Zamknij okno

Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. Wersja do druku Drukuj dokument

Majątek Spółki

Zgodninie ze sprawozdaniem fonansowym Spółki, sporzadzonym na dzień 31.12.2016 r. zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1a/06/2017 z dnia 30.06.2017 r. wartość majątku w złotych na ten dzień była następująca:                    

A. Aktywa trwałe - 6.607.433,60 zł

    I. Wartości niematerialne i prawne -                                    0,00 zł

   II. Rzeczowe aktywa trwałe -                                  7.076.885,93 zł

   III. Należności długoterminowe -                                          0,00 zł

   IV. Inwestycje długoterminowe  -                                         0,00 zł

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -     10.885,00 zł

B. Aktywa obrotowe - 1.708.361,06 zł

    I. Zapasy  -                                                               395.683,66 zł

   II. Należności krótkotrminowe -                                 554.278,93 zł

   III. Inwestycje krótkoterminowe -                              701.950,54 zł

  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe -    56.737,04 zł

Razem majątek - 8.906.421,10 zł

Źródło informacji:
Bogdan Bieniak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-01-31 19:46:31
Ostatnia zmiana:
2017-07-12 08:29:45