Zamknij okno

Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. Wersja do druku Drukuj dokument

Informacje finansowe

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Aktywa trwałe -                                  7.087.770,93 zł

Aktywa obrotowe -                            1.818.650,17 zł

Przychody -                                        4.158.587,33 zł

Zysk netto -                                            62. 996,71

Zobowiązania krótkoterminowe-        870.037,05 zł

Zobowiązania długoterminowe -        112.600,00 zł

Kapitał własny -                                 7.837.973,30 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2016. zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1a/06/2017 z dnia 30.06.2017 r.     

 

Źródło informacji:
Bogdan Bieniak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-01-31 19:46:31
Ostatnia zmiana:
2017-07-12 08:25:18