Zamknij okno

Energetyka Cieplna Kępno Sp. z o.o. Wersja do druku Drukuj dokument

Informacje finansowe

PODSTAWOWE DANE FINANSOWE

Aktywa trwałe -                                  7.074.766,24 zł

Aktywa obrotowe -                            1.697.853,90 zł

Przychody -                                        4.321.512,69 zł

Zysk netto -                                            51.223,04

Zobowiązania krótkoterminowe-        817.315,44 zł

Zobowiązania długoterminowe -                    0,00 zł

Kapitał własny -                                 7.889.196,34 zł

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31.12.2017. zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 1/06/2018 z dnia 25.06.2018 r.     

 

Źródło informacji:
Bogdan Bieniak
Data wytworzenia:
(brak danych)
Data publikacji:
2016-01-31 19:46:31
Ostatnia zmiana:
2018-08-01 07:23:28